หมวดหมู่ เครื่องมือ

คำนวณขนาดลูกน้อยของคุณ
เครื่องมือ

คำนวณขนาดลูกน้อยของคุณ

2 มิลลิเมตรเล็กถึง 42 วันของการตั้งครรภ์ 60 ถึง 89 วัน ... ลูกในอนาคตของคุณจะเติบโตในตัวคุณทุกวันมากขึ้น ต้องการทราบว่าเด็กวัยหัดเดินของคุณวันนี้เท่าไหร่? ไปกันเถอะ! หากต้องการทราบว่าลูกน้อยของคุณเป็นเพียงแค่คำนวณโดยระบุด้านล่างกี่วันที่คุณตั้งครรภ์

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องมือ

คำนวณขนาดลูกน้อยของคุณ

2 มิลลิเมตรเล็กถึง 42 วันของการตั้งครรภ์ 60 ถึง 89 วัน ... ลูกในอนาคตของคุณจะเติบโตในตัวคุณทุกวันมากขึ้น ต้องการทราบว่าเด็กวัยหัดเดินของคุณวันนี้เท่าไหร่? ไปกันเถอะ! หากต้องการทราบว่าลูกน้อยของคุณเป็นเพียงแค่คำนวณโดยระบุด้านล่างกี่วันที่คุณตั้งครรภ์
อ่านเพิ่มเติม