เทพีแห่งความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์ในตำนานเทพเจ้ากรีกอโฟรไดท์เปรียบได้กับโรมันวีนัส ชื่อเดิมเราตกลงกันแล้ว ... วันเกิดของเขา: 30 เมษายน

โฟร

เทพีแห่งความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์ในตำนานเทพเจ้ากรีกอโฟรไดท์เปรียบได้กับโรมันวีนัส ชื่อเดิมเราตกลงกันแล้ว ... วันเกิดของเขา: 30 เมษายน

ตัวละครดาราชื่อนี้อนุพันธ์ ... ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aphrodite