Joao

Joao

จอห์นภาษาโปรตุเกสซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงสร้างความโปรดปรานในภาษาฮิบรู Joao เป็นชื่อสามัญที่ให้ในบราซิล สองตัวอย่างที่มีชื่อเสียง: Joao Baptisita de Oliveira Figueiredo ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของบราซิลตั้งแต่ปี 2522-2528 และ Joao Gilberto ผู้สร้าง bossa nova เกิดในปี 2474

วันเกิดของเขา: 24 มิถุนายน