อื่น ๆ

Izi นอนหลับจาก Stokke


ที่นั่งรถ Stokke Group 0+ นี้ยึดติดกับฐาน Isofix หรือไม่อยู่ในรถ จากนั้นคลิปบนรถเข็นเด็ก Xplory ที่ไม่มีอะแดปเตอร์

ที่นั่งรถ Stokke Group 0+ นี้ยึดติดกับฐาน Isofix หรือไม่อยู่ในรถ จากนั้นคลิปบนรถเข็นเด็ก Xplory ที่ไม่มีอะแดปเตอร์
+ ของเขา: ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อที่นั่งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ราคา: 289 €.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่