อื่น ๆ

Gigot 7 ชั่วโมง


นี่คือสูตรอีสเตอร์เลิศเลิศ! ค่อนข้างง่ายที่จะประสบความสำเร็จมันเป็นเวลาทำอาหารที่มีความยาว: 7 ชั่วโมงตามชื่อแนะนำ แต่มันทำอาหารด้วยตัวเอง ... และมันสุดยอดมาก ดูสูตรอีสเตอร์

นี่คือสูตรอีสเตอร์เลิศเลิศ! ค่อนข้างง่ายที่จะประสบความสำเร็จมันเป็นเวลาทำอาหารที่มีความยาว: 7 ชั่วโมงตามชื่อแนะนำ แต่มันทำอาหารด้วยตัวเอง ... และมันสุดยอดมาก

ดูสูตรอีสเตอร์

วีดีโอ: Try Not To Laugh Challenge #3 (ตุลาคม 2020).