อื่น ๆ

ที่คว่ำขวดนมสำหรับเด็ก Tigex


นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด อนุญาตให้ระบายขวด 6 ขวดรวมถึงอุปกรณ์เสริมโดยตรงในอ่างล้างจานเพราะขายโดยไม่มีถาด ราคา: 4,70 € ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด อนุญาตให้ระบายขวด 6 ขวดรวมถึงอุปกรณ์เสริมโดยตรงในอ่างล้างจานเพราะขายโดยไม่มีถาด
ราคา: 4,70 €.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

วีดีโอ: NANNY แนนน ชดอปกรณลางและจดเกบขวดนม5ชน ทควำขวดนม แปรงลางขวดนม ทคบขวดนม แนนน N216C (ตุลาคม 2020).