โพลล์

การตบเล็กน้อยสามารถเปรียบกับการลงโทษทางร่างกายได้หรือไม่?


เนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางการศึกษา Fondation ได้รับการเรียกร้องให้มีการศึกษา "โดยไม่ใช้ความรุนแรงตบหรือตบ" ความคิดเห็นของคุณมีความสนใจเรา คุณคิดว่าการให้ตบเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถเปรียบได้กับการลงโทษทางร่างกายหรือไม่?

การตบเล็กน้อยสามารถเปรียบกับการลงโทษทางร่างกายได้หรือไม่?

Oui.Non

โหวต

<ผล>