วิดีโอ

นักว่ายน้ำเด็ก: ข้อดีสำหรับการพัฒนามอเตอร์


การฝึกของนักว่ายน้ำเด็กมีผลกระทบหรือมีผลต่อการพัฒนามอเตอร์ของเด็กวัยหัดเดินหรือไม่? ใช่ Laurent Dulong ผู้ช่วยชีวิตกล่าว เด็กต้นแบบของความสมดุลในสภาพแวดล้อมทางน้ำจะนำมันกลับไปลงทุนนอกน้ำ

นักว่ายน้ำเด็ก: โฟลเดอร์

ทิศทาง: Notrefamille
การแก้ไข: Notrefamille
ทิศทาง: Notrefamille